Thu
Thu
Thu
Thu

Piketberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Porterville

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Redelinghuys

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Eendekuil

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Aurora

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Dwarskersbos

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Velddrif

Thursday°C

Important numbers

Fire Department & Disaster Management: Porterville076 695 7454
Fire Department & Disaster Management: Velddrif;Dwarskersbos;Redelinghuys076 694 8683
Fire: PB;WW;GVW;Aurora;Eendekuil079 349 8619
Traffic Department- Piketberg/Velddrif/Porterville083 272 4126/083 272 4129/072 657 1801
Ambulance services10177 / 022 433 8700
Electric services-Piketberg/Velddrif/Porterville083 655 4846/083 272 4117/083 272 3294
Roads and Storm Water: Velddrif/Porterville083 272 4136/083 800 1763
Roads and Storm Water-Piketberg/Redelinghuys083 272 3850/083 272 4130
Hide -

Weather

Piketberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Porterville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Redelinghuys
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Eendekuil
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Aurora
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Dwarskersbos
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Velddrif
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Fire Department & Disaster Management: Porterville 076 695 7454
Fire Department & Disaster Management: Velddrif;Dwarskersbos;Redelinghuys 076 694 8683
Fire: PB;WW;GVW;Aurora;Eendekuil 079 349 8619
Traffic Department- Piketberg/Velddrif/Porterville 083 272 4126/083 272 4129/072 657 1801
Ambulance services 10177 / 022 433 8700
Electric services-Piketberg/Velddrif/Porterville 083 655 4846/083 272 4117/083 272 3294
Roads and Storm Water: Velddrif/Porterville 083 272 4136/083 800 1763
Roads and Storm Water-Piketberg/Redelinghuys 083 272 3850/083 272 4130

Bergrivier Municipal Notices

Bergrivier Municipality has just released its latest Bergrivier Bulletin. You will receive the following news in this edition: Dwarskerbos R200 000 tennis court upgrades completed; Bergrivier Municipality pays tribute to the late Pauraine Claassen; Indigent subsidies; Bergrivier Municipality pays tribute to late Councillor Johan Botha; R2.2 million footpath and ablution facilities in Porterville nearly complete; Mosaic Project to portray rich history of Porterville; COVID-19 Awareness: 5 Golden Rules; urom the pen of the Executive Mayor.

\

Bergrivier Munisipaliteit het onlangs die jongste uitgawe van die Bergrivier Bulletin uitgereik. U sal die volgende nuus in hierdie uitgawe kan lees: Dwarskersbos R200 000 tennisbaan opgraderings voltooi; Bergrivier Munisipaliteit hou huldeblyk vir wyle Pauraine Claassen; Deernis-subsidies; Bergrivier Munisipaliteit hou huldeblyk vir wyle Raadslid Johan Botha; R2.2 miljoen voetpad en ablusiegeriewe in Porterville amper voltooi; Mosaïek projek om die ryk geskiedenis van Porterville uit te beeld; COVID-19 Bewusmakingsveldtog: 5 Goue Reëls; uit die pen van die Uitvoerende Burgemeester.

Bergriver Municipality would like to invite all households that want to register as needy households and are eligible for free basic services, to visit their nearest municipal office.
Customers can apply for indigent subsidies if the total household income of all members of the household living on the premises is less than R5 000 per month. If you qualify for this, your monthly bill will be subsidized by up to R540,72. This amount includes 6kl of free water. Come find out how the process works. For more information on charity grants, call Mabel Fortuin (Piketberg) on 022 913 6061 or Estralita Schreuder (Porterville) on 022 931 8420 or Alecia Carstens (Velddrif) on 022 783 8313. We serve with pride and we are always there to help you!

\

Bergrivier Munisipaliteit nooi graag alle huishoudings wat as hulpbehoewende huishoudings wil registreer en vir gratis basiese dienste in aanmerking wil kom, om hul naaste munisipale kantoor te besoek.
Verbruikers kan aansoek doen vir ’n deernis-subsidie indien die totale huishoudelike inkomste van alle lede van die huishouding wat op die perseel woonagtig is, minder as R5 000 per maand is. Indien u hiervoor kwalifiseer sal u maandelikse rekening met tot soveel as R540,72 gesubsidieer word. Hierdie bedrag sluit 6kl gratis water in. Kom vind uit hoe die proses werk. Vir meer inligting oor deernis-subsidies, skakel Mabel Fortuin (Piketberg) by 022 913 6061 of Estralita Schreuder (Porterville) by 022 931 8420 of Alecia Carstens (Velddrif) by 022 783 8313. Ons dien met trots en is gereed om u te help!

We encourage all local businesses in the Bergrivier Municipal Area to register on the Central Supplier Database (CSD). For more information contact the following Supply Chain Management officials at: Nelmarie Bothma (Manager: Expenditure and SCM) 022 913 6065, Israel Saunders (Head: Assets and SCM) 022 913 6038 and Elorese Scholtz (Accountant: SCM) 022 913 6062.

\

Ons moedig alle plaaslike ondernemings in die Bergrivier Munisipale Gebied aan om op die Sentrale Verskaffersdatabasis (SVD) te registreer. Vir meer inligting kontak die volgende amptenare in die Voorsieningskanaalbestuur (VKB) by: Nelmarie Bothma (Bestuurder: Uitgawes en VKB) 022 913 6065, Israel Saunders ( Hoof: Bates en VKB) 022 913 6038 en Elorese Scholtz (Rekenmeester: VKB) 022 913 6062.

.
.
.
.
.
.
Click On The Link Below for the COVID-19 Dashboard

https://coronavirus.westerncape.gov.za/covid-19-dashboard

Gatherings are allowed as follows: Indoor gatherings may not exceed 50% of the venue’s capacity up to a maximum of 100 people and outdoor gatherings may not exceed 50% of the venue’s capacity up to a maximum of 250 people. Health protocols must be observed at gatherings, including maintaining a distance of at least 1,5 meters between people. Wearing a cloth mask or similar covering over the nose and mouth is mandatory when in public. Any person who does not wear a mask in a public place will be committing an offence. Curfew is now from 00:00 to 04:00. Apart from permitted workers, no persons may be outside their place of residence during curfew. Alcohol sales are permitted as normal and no alcohol may be sold during curfew.

\

Byeenkomste word soos volg toegelaat: Binnenshuise byeenkomste mag nie meer as 50% van die lokaal se kapasiteit akkommodeer nie en slegs tot ’n maksimum van 100 mense; buitelug byeenkomste mag nie meer as 50% van die terrein se kapasiteit akkommodeer nie en slegs tot ’n maksimum van 250 mense. Gesondheidsprotokols moet tydens byeenkomste nagekom word, insluitend die handhawing van ’n sosiale afstand van minstens 1,5 meter tussen alle mense. Die dra van ’n lapmasker oor die neus en mond is verpligtend in enige publieke ruimte. Enige persoon wat nie ’n masker in ’n openbare ruimte dra nie, tree teen die wet op. Die aandklokperiode is nou tussen 00:00 en 04:00. Behalwe vir toegelate essensiële werkers, mag geen persone gedurende die aandklokperiode buite hul woonplek wees nie. Geen alkohol mag gedurende die aandklokperiode verkoop word nie.

Welcome to

Bergrivier Municipality

Last published 01 April 2019